Pages


(Klik gambar untuk ke Borang Aduan)

Monday, 18 September 2017

KEM RESET MINDA

Tarikh   : 13 & 14 September 2017
Hari      : Rabu & Khamis
Tempat : Masjid Cina, Melaka
Anjuran bersama : Unit HEM, Unit Kecemerlangan Akademik, Unit Bimbingan & Kaunseling, Panitia Bahasa Melayu, Panitia Sejarah dan Panitia Pendidikan Islam
Sasaran : Pelajar Galus SPM + sahsiah (40 orang pelajar lelaki Islam Tingkatan 5)
Perasmi : Encik Ramli Bin Abdullah  (Pengetua STHAM)
Objektif :   
1. Meningkatkn sahsiah murid seiring dengan peningkatan akademik
2. Melahirkan pelajar yang mempunyai jati diri yang mantap, minda yang telus bersandarkan kepada garis-garis yang ditetapkan oleh syarak
3. Membentuk insan dwifungsi iaitu sebagai 'abid' dan 'amir' yang melaksanakan tanggungjawab agama dan menjadi manusia yang berilmu, berketrampilan dan berupaya untuk memberi sumbangan kepada kemakmuran sejagat